DANSK CENTER FOR PSYKODRAMA


DANSK CENTER FOR PSYKODRAMA

Er du interesseret i selvudvikling, og har du brug for nye, kreative og dynamiske værktøjer i dit professionelle liv, kan centrets uddannelsesgrupper være til stor inspiration.


Der er en bred vifte af muligheder for at anvende de oplevelsesorienterede metoder Psykodrama og Visdomsdrama indenfor psykoterapi, personlig udvikling, coaching,pædagogik, undervisning, og supervision. Mål­gruppen for anvendelse kan både være børn, unge og voksne.
UDDANNELSESGRUPPER I 2016

DANSK CENTER FOR PSYKODRAMA

Sommerkursus den 9-13 juli på Stensbæk - Den Holistiske Højskole


FAMILIEOPSTILLING


DANSK CENTER FOR PSYKODRAMA

Metoden

Familiopstilling er en oplevelsesorienteret, kreativ og dynamisk metode, hvor man på nænsom vis, kommer om bag det sagte ord. Metoden er helhedsorienteret, for i arbejdet inddrages både krop, psyke og den spirituelle dimension.

Hvordan foregår familieopstilling? I gruppen vælger en hovedperson stedfortrædere for sin barndomsfamilie blandt deltagerne. De valgte personer placeres på gulvet ud fra det indre billede hovedpersonen har af deres indbyrdes relation. I processen ser hovedpersonen også på sin egen rolle og placering i det opstillede familiesystem. Det visuelle udtryk forstærkes ved hjælp af sætninger, lyd og bevægelser og skjulte familiemønstre, forviklinger og ressourcer bliver tydeligere. I bearbejdningen ligger mulighed for indsigt og forståelse,der kan føre til udvikling af nye handlemuligheder. Måske bliver det muligt at give slip på gamle roller og begynde at tilgive sig selv eller andre i familien?

Familieopstillingen kan afsluttes med en forvandlende ønskeopstilling, hvor hovedpersonen har mulighed for at opstille familien ud fra sit optimale ønske. I denne proces dannes et visuelt billede , der kan virke forløsende og helende samt blive en model til, hvorledes hovedpersonens nuværende familie kan udvikle sig.


Supplerende Indhold

Følgende emner vil blandt andet blive berørt i relation til de enkelte opstillinger. Familiens kollektive felt og styrende livsmanuskript. Hemmeligheder i familien. Skyld og skam. Loyalitet og kærlighedsgæld. Års-syndromet. Gentagelsesmønstre. Projektioner og overføring af familiebindinger til nuværende relationer. Lys på ressourcer i familien.


Form

Der arbejdes i en vekselvirkning mellem korte eller længerevarende opstillinger samt gruppearbejde og teorigennemgang. Medbring hvis muligt familiefotografier som inspiration til arbejdet.


Underviser

Lone Paavig er privatpraktiserende psykolog. Uddannet i psykodrama og familieopstilling primært i England og USA. Zerka Moreno og Bert Hellinger har været de primære inspirationskilder. Lone er stifter og leder af Dansk Center for Psykodrama, hvor hun i godt 20 år har undervist i forskellige veje til selvudvikling. Hun har en fortid som psykolog i sygehusvæsenet, og har arbejdet som højskolelærer. Informationer om det faglige indhold: lone.paavig@gmail.com


Undervisningsassistent

Annie Karen Pedersen er uddannet Integreret Psykodramaterapeut fra Dansk Center for Psykodrama. Hun har efterfølgende videreuddannet sig på centrets uddannelser i familieopstilling, visdomsdrama og drømmearbejde. Annie er til daglig leder i Selvhjælp Frederecia-Middelfart.


Arrangør og sted: Stensbæk - Den Holistiske Højskole, Stensbækvej 29, 6510 Gram.
Tid: Lørdag d. 9. juli kl. 16.00 til onsdag d.13. juli kl. 16.00.
Pris: 3900 kr. Efterlønnere, studerende, pensionister og arbejdsløse 3500 kr. Tillæg på 600 kr. for enkeltværelse.
Tilmelding: www.holistisk - hojskole.dkinfo@holistisk-hojskole.dk € Tlf: 51 36 18 09
Fortsættelse: Der er mulighed for at fortsætte arbejdet med familieopstilling i DANSK CENTER FOR PSYKODRAMAS regi.SKRÆDDERSYEDE EFTERUDDANNELSESGRUPPER

En stor del af centrets aktiviteter er at varetage efteruddannelse af færdiguddannede psykologer, psykoterapeuter og coaches.

Grupper har mulighed for at henvende sig med ønsket om skræddersyede efteruddannelsesforløb på et eller flere moduler. De uddannelsesgrupper der i forvejen tilbydes på centret, kan skræddersyes til de enkelte gruppers behov. Herudover kan sammensættes et nyt og anderledes indhold, hvor der arbejdes med psykodrama i forbindelse med forskellige temaer f.eks. Familieopstilling. Det indre Barn. Parforhold og Den indre Partner. Konflikthåndtering,forsoning og tilgivelse. Livskriser og højdepunktsoplevelser. Stress og Stresshåndtering. Livshistoriearbejde. Drømmearbejde. Visdom og Spiritualitet samt Oplevelsesorienteret Supervision.INDIVIDUEL OPSAMLING TIL GRUPPER

Vil man gerne deltage i en af de beskrevne grupper, og ikke har mulighed for selv at samle en gruppe, kan man henvende sig som enkelt individ og blive skrevet op på venteliste, til den gruppe, man gerne vil være med i. Centret vil efterfølgende give besked, når den ønskede gruppe udbydes.